15903702991202
નવા ઉત્પાદનો
ઘરેલુ ઉપકરણો

તાજેતરના વર્ષોમાં, ઉર્જા બચત પંખા પર માઇક્રો બ્રશલેસ ડીસી મોટર લાગુ કરવામાં આવી હતી.

બ્રશલેસ મોટર સાથેનો પંખો એકદમ શાંત છે અને પાવર ઓછો છે.
20200528153548_40614

20200528152750_86114

ઘર

ઉત્પાદનો

વિશે

સંપર્ક