15903702991202
નવા ઉત્પાદનો
ઘરેલુ ઉપકરણો

માઇક્રો એસી સિંક્રનસ મોટર, બ્રશલેસ ડીસી મોટર, ઓવન પ્રોબ થર્મોમીટર, ઓવન રીસેપ્ટકલ છે
હોમ એપ્લાયન્સ માટેના સામાન્ય ઘટકો.

દાખલા તરીકે ઓવન, માઇક્રોવેવ ઓવન, વોશ ક્લીનર, ઇલેક્ટ્રિકલ કૂકર, એર ફ્રાયર વગેરે.

20200528154537_8223120200528154657_13394

ઘર

ઉત્પાદનો

વિશે

સંપર્ક