15903702991202
નવા ઉત્પાદનો
ઘરેલુ ઉપકરણો

માઇક્રો ડીસી બ્રશ મોટર અને ડીસી બ્રશલેસ મોટરનો ઉપયોગ રોબોટ ક્લીનર માટે થાય છે.

બ્રશલેસ ડીસી મોટરમાં લાંબો સમય અને ઓછો અવાજ હોય ​​છે.

બ્રશ કરેલી ડીસી મોટરનો આયુષ્ય સમય સાપેક્ષ ઓછો હોય છે અને અવાજ બ્રશલેસ મોટર કરતા મોટો હોય છે.

બ્રશ્ડ ડીસી મોટરની કિંમત બ્રશલેસ ડીસી મોટર કરતાં ઘણી સસ્તી છે.

તેથી બ્રશ કરેલી ડીસી/એસી મોટરનો ઉપયોગ મોટાભાગે લો-એન્ડ માર્કેટમાં થાય છે અને એસી/ડીસી માઈક્રો બ્રશલેસ મોટરનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે હાઈ-એન્ડ માર્કેટમાં થાય છે.

ઘર

ઉત્પાદનો

વિશે

સંપર્ક